IMPROVisie

Veerkrachtige mensen zorgen voor communicatieve, klantgerichte- en innovatieve organisaties. Ik zie veerkracht als een innerlijke en persoonlijke kracht – die ons als ‘mensen’ in beweging zet. Flexibel maakt. Om zelf continue initiatief te nemen.  Realtime in te spelen op wat er echt leeft – bij stakeholders en klanten. Als het moment erom vraagt. Hoe veranderlijk een samenwerkingsrelatie of communicatiebehoefte ook is. Daarom zie ik veerkracht als de kiem voor communicatieve organisaties met een sterke reputatie.

Als pianist heb ik ervaren dat improvisatie meer een ‘veerkrachtige mindset’ is, dan een technische vaardigheid. Als communicatiestrateeg  zie ik dat ‘agile’ organisatiestructuren en werkprocessen de ontwikkeling van communicatieveerkracht technisch mogelijk maken. Maar ook hier ervaar ik dat de veerkrachtige mindset van kennisprofessionals (kenniswerkers), medewerkers en managers het echte verschil maakt.

Hoe ontwikkel je als corporate bedrijf, uitvoeringsorganisatie of overheid een identiteit en cultuur van veerkrachtige communicatiestijlen? Die aansluit bij digitale transities en de opkomst van de deeleconomie. Of waarmee je als organisatie stevig in contact en verbinding  blijft –  met medewerkers, klanten, stakeholders en samenleving?

Mijn IMPROVisie gaat over de ‘factor veerkracht’ van organisaties. Ik geef graag inspiratie bij de ontwikkeling van veerkrachtige communicatiestijlen. En bouw ook met opgestroopte mouwen mee aan projecten die de communicatieveerkracht van organisaties versterken.