JAZZMETAFOOR

Jazzimprovisatie is een inspirerende metafoor voor het omgaan met verandering. Wereldwijd faciliteren wetenschappers, musici en experts  op talloze manieren organisatie-interventies. Een van de pioniers op dit gebied is Frank Barrett.

Improvisatie houdt ‘instant composing’ in. Je weet van tevoren niet welke noten er exact zullen klinken. Als musicus niet, en als luisteraar niet. Dat hangt af van het moment. En dus de energie op-en-om het podium. De essentie van de improvisatie is pas achteraf duidelijk.

Dat vraagt van de musicus en de luisteraar om een open mind. Een innerlijk bewustzijn, dat de muziek overstijgt. Het ‘bewust zijn’. Voor het inspelen op ‘het-hier-en-nu’.  Dat vraagt loslaten van wat je meeneemt. Van oud-en-vertrouwd. Zodat ruimte ontstaat voor realtime betekenisgeving van ‘het moment’.  Voor wat er nog niet is, maar zometeen wel klinkt. Met die mindset blijf je ‘in-tune’. Met jezelf, en je omgeving. Je praat dan in jazztermen bijvoorbeeld over flow en groove.